Bild
ETT SLÄP ATT RÄKNA MED

BRP-Carrier

Släpet som aldrig sviker

BRP Carrier är byggt i norden för nordiskt klimat med förrädiska vintervägar. Samtliga släp från BRP Carrier är bromsade så att du och din last åker säkert hela vägen. Skruvtipp, exktra kraftiga kåpor och inkapslade kablar för att klara -50 grader är standard på samtliga 10 modeller som BRP-Carrier erbjuder.