Bild

Vilket chassi har min snöskoter?

Att veta vilket chassi respektive skoter har kan ibland vara svårt att veta. För att du ska hitta rätt tillbehör för just din skoter och årsmodell kan du här se vilken plattform du har. T.ex. är det viktigt att veta vilket chassi du har för att hitta det bukskydd eller dynor som passar din skoter.

Om du är osäker är du alltid välkommen att kontakta oss på [email protected] eller 0290-704 02

Ski-Doo Chassi

Modell

Motor

Plattform

MXZ 
X-RS850 E-TEC
600R E-TEC
REV Gen4 smal
Backcountry 
X-RS850 E-TECREV Gen4 smal
X Backcountry600R E-TECREV Gen4 smal
Renegade 
X-RS850 E-TECREV Gen4 smal
X-RS Adrenaline900ACE Turbo
900 ACE
REV Gen4 bred
Sport600 ACEREV Gen4 bred
Grand Touring
Sport600 ACEREV Gen4 bred
Summit  
X REV Gen4 smal
SP 154850 E-TECREV Gen4 smal
SP 146600R E-TECREV Gen4 smal
Freeride
Freeride850 E-TECREV Gen4 smal
Expedition
Sport900 ACEREV Gen4 bred
LEAllaREV Gen4 bred 20"
SEAllaREV Gen4 bred 20"
XtremeAllaREV Gen4 bred 20"
Tundra
TundraAllaREV-XU
Skandic
SkandicAllaREV-XU

Modell

Motor

Plattform

MXZ 
X-RS850 E-TEC
600R E-TEC
REV Gen4 smal
Backcountry 
X 850 E-TECREV Gen4 smal
Backcountry600R E-TECREV Gen4 smal
Renegade 
X-RS Adrenaline850 E-TECREV Gen4 smal
X-RS Adrenaline900 ACE
900 ACE Turbo
REV Gen4 bred
Sport600 ACEREV-XS
Grand Touring
Sport600 ACEREV-XS
Summit  
X REV Gen4 smal
SP 165850 E-TECREV Gen4 smal
SP 154600R E-TECREV Gen4 smal
SP 146 REV Gen4 smal
Freeride
Freeride850 E-TECREV Gen4 smal
Expedition
Sport900 ACEREV Gen4 bred
LEAllaREV-XU
SEAllaREV-XU
XtremeAllaREV-XU
SWTAllaREV-XU
Tundra
TundraAllaREV-XU
Skandic
SkandicAllaREV-XU

Modell

Motor

Plattform

MXZ 
X-RS850 E-TECREV Gen4 smal
XRS Iron Dog600 H.O. E-TECREV-XS
Renegade 
X-RS850 E-TECREV Gen4 smal
X Adrenaline1200 4-TEC
900 ACE
REV-XS
Backcountry X850 E-TECREV Gen4 smal
Backcountry600 H.O. E-TECREV-XM
Grand Touring
Sport600 ACEREV-XS
Summit  
X850 E-TECREV Gen4 smal
SP 165850 E-TECREV Gen4 smal
SP 154850 E-TECREV Gen4 smal
SP 146850 E-TECREV Gen4 smal
SP600 H.O. E-TECREV-XM
Freeride
Freeride850 E-TECREV Gen4 smal
Expedition
Sport900 ACEREV-XS
LEAllaREV-XU
SEAllaREV-XU
XtremeAllaREV-XU
Tundra
TundraAllaREV-XU
Skandic
SkandicAllaREV-XU

Modell

Motor

Plattform

MXZ 
X-RS600 H.O. E-TECREV-XS
X850 E-TECREV Gen4
Renegade 
X-RS800R E-TECREV-XS
X600 H.O. E-TECREV-XS
Adrenaline900 ACEREV-XS
Backcountry X800R E-TECREV-XM
Backcountry800R E-TEC
600 H.O. E-TEC
REV-XM
Sport600 ACEREV-XS
Grand Touring
Sport600 ACEREV-XS
Summit  
X850 E-TECREV Gen4
SP 165850 E-TECREV Gen4
SP 154850 E-TECREV Gen4
SP600 H.O. E-TECREV-XM
Freeride
Freeride800R E-TECREV-XM
Expedition
Sport900 ACEREV-XS
LEAllaREV-XU
XtremeAllaREV-XU
Tundra
TundraAllaREV-XU
Skandic
SkandicAllaREV-XU

Modell

Motor

Plattform

MXZ 
X-RS800R E-TEC
600 H.O. E-TEC
REV-XS
Renegade 
X-RS800R E-TECREV-XS
X600 H.O. E-TECREV-XS
Adrenaline900 ACEREV-XS
Backcountry X800R E-TECREV-XM
Sport600 ACEREV-XS
Grand Touring
Sport600 ACEREV-XS
Summit  
X W/T3800R E-TECREV-XM
X600 H.O. E-TECREV-XM
SP600 H.O. E-TECREV-XM
Freeride
Freeride800R E-TECREV-XM
Expedition
Sport900 ACEREV-XS
LEAllaREV-XU
XtremeAllaREV-XU
Tundra
TundraAllaREV-XU
Skandic
SkandicAllaREV-XU

Modell

Motor

Plattform

MXZ 
X-RS800R E-TECREV-XS
X600 H.O. E-TECREV-XS
Sport600 ACEREV-XS
Renegade 
X-RS800R E-TECREV-XS
X1200 4-TECREV-XR
Adrenaline900 ACEREV-XS
Backcountry X600 H.O. E-TECREV-XS
Sport600 ACEREV-XS
Grand Touring
Sport600 ACEREV-XS
Summit  
X W/T3800R E-TECREV-XM
X600 H.O. E-TECREV-XM
SP600 H.O. E-TECREV-XM
Freeride
Freeride800R E-TECREV-XM
Expedition
Sport900 ACEREV-XS
LEAllaREV-XU
XtremeAllaREV-XU
Tundra
TundraAllaREV-XU
Skandic
SkandicAllaREV-XU
Lynx Chassi

Modell

Motor

Plattform

Boondocker 
3900600R-E-TECRAIDEN
RE 3700/3900850 E-TECRAIDEN
DS 3900/4100850 E-TECRAIDEN
Xterrain
3700/3900600R E-TECRAIDEN
RE 3700900 ACE TurboRAIDEN-X 400mm
RE 3700/3900600R E-TEC
850 E-TEC
RAIDEN
Xtrim
SC900 ACERAIDEN-X 400mm
RE850 E-TECRAIDEN
 600 ACERAIDEN-X 400mm
LX600 ACERAIDEN-X 400mm
Rave
RE600R E-TEC
850 E-TEC
RAIDEN
Enduro600R E-TECRAIDEN
Commander  
 900 ACE
900 ACE Turbo
600R E-TEC
RAIDEN-X 500mm
Limited900 ACE
600R E-TEC
RAIDEN-X 500mm
Grand Tourer900 ACE
900 ACE Turbo
RAIDEN-X 500mm
49 Ranger
PRO600R E-TEC
900 ACE
RAIDEN-X 400mm
ST900 ACERAIDEN-X 400mm
 600 ACERAIDEN-X 400mm
69 Ranger
 900 ACEXU
SnowCruiser900 ACEXU
Alpine1200 4-TECXU
59 YETI
 600 ACEXU

Modell

Motor

Plattform

Boondocker 
RE 3700/3900850 E-TECRAIDEN
DS 3900/4100850 E-TECRAIDEN
Xterrain
3700/3900600R E-TECRAIDEN
RE 3700/3900850 E-TECRAIDEN
Xtrim 
SC900 ACERAIDEN-X
RE850 E-TECRAIDEN
 600 ACEREX²
Rave
RE600R E-TEC
850 E-TEC
RAIDEN
Commander  
 900 ACE
600 E-TEC
800R E-TEC
XU
Limited900 ACE
600 E-TEC
XU
Grand Tourer900 ACE
1200 4-TEC
XU
49 Ranger
PRO600R E-TEC
900 ACE
RAIDEN-X
ST900 ACERAIDEN-X
 600 ACEREX²
69 Ranger
 900 ACEXU
SnowCruiserAlla XU
Alpine1200 4-TECXU
59 YETI
 600 ACEXU
Adventure
LX600 ACEREX²

Modell

Motor

Plattform

Boondocker 
RE 3700850 E-TECRAIDEN
DS 3900/4100850 E-TECRAIDEN
Xtrim 
SC900 ACE
600 E-TEC
REX²
 600 ACEREX²
RE600 E-TECREX²
RE850 E-TECRAIDEN
Rave
RE850 E-TECRAIDEN
RE600 E-TECREX²
RS600 E-TECREX²
Commander  
 900 ACE
600 E-TEC
XU
LTD600 E-TECXU
Grand Tourer900 ACE
1200 4-TEC
XU
Touratech800R E-TECXU
49 Ranger
ST900 ACEREX²
 600 ACE
600 E-TEC
REX²
69 Ranger
 900 ACEXU
Army LTD800R E-TEC XU
Alpine1200 4-TECXU
59 YETI
 600 ACEXU
Army600 E-TECXU
Adventure
LX600 ACEREX²

Modell

Motor

Plattform

Boondocker 
3700/3900800R E-TEC
600 E-TEC
REX²
RE 3700800R E-TECREX²
DS 3900/4100800R E-TECREX²
Xtrim 
SC600 E-TEC
900 ACE
REX²
RE 3500600 E-TEC
800R E-TEC
REX²
RE 600 E-TECREX²
 600 ACEREX²
Rave
RE600 E-TEC
800R E-TEC
REX²
 600 E-TEC
600 ACE
REX²
Commander  
 900 ACE
600 E-TEC
800R E-TEC
XU
Grand Tourer900 ACE
1200 4-TEC
XU
Touratech800R E-TECXU
49 Ranger
ST900 ACEREX²
 600 ACE
600 E-TEC
REX²
69 Ranger
Army LTD800R E-TEC XU
Alpine1200 4-TECXU
59 YETI
 600 ACEXU
69 YETI
Army600 E-TECXU
 900 ACEXU
Adventure
LX600 ACEREX²

Modell

Motor

Plattform

Boondocker 
3700/3900800R E-TEC
600 E-TEC
REX²
RE 3700800R E-TECREX²
DS 3900/4100800R E-TECREX²
Xtrim 
SC600 E-TEC
900 ACE
REX²
RE 3500800R E-TECREX²
 600 ACEREX²
Rave
RE600 E-TEC
800R E-TEC
REX²
 600 E-TEC
600 ACE
REX²
Commander  
 600 E-TEC
800R E-TEC
XU
Touratech800R E-TECXU
49 Ranger
 600 ACE
600 E-TEC
900 ACE
REX²
69 Ranger
Alpine1200 4-TECXU
59 YETI
 600 ACE
550
XU
69 YETI
Army600 E-TECXU
 900 ACEXU
Adventure
LX600 ACEREX²
Grand Tourer900 ACE
1200 4-TEC
XU