OutlanderXT-P_Trail

Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur vi på Bohlin´s i Järbo AB samlar in och behandlar dina uppgifter vid t.ex. köp, bokning av service hos verkstaden eller via vår hemsida (www.bohlinsab.se), vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan utöva dina rättigheter. Se även vår Cookiepolicy och våra Köpvillkor för ytterligare information.

Personuppgiftsansvarig för bolaget är den juridiska personen Bohlin´s i Järbo AB, 556131-9244

Beroende på hur du använder våra tjänster kan vi samla in följande information:

 • Kontaktuppgifter som namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer
 • Kontoinformation som kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades
 • Identifikationsnummer som personnummer eller organisationsnummer
 • Orderinformation som ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik
 • Korrespondens vid supportärenden som chattkonversationer eller e-postmeddelanden vid kontakt med verkstad eller säljare
 • Vid tecknande av kredittjänst behöver vi veta din inkomst, boendeform, hemmavarande barn samt anställningsform.
 • Användargenererade data från din interaktion med vår hemsida. Detta kan vara sånt som IP-adress, enhetsinformation, platsinformation, kundvagn, samt klick- och besökshistorik
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag och marknadsundersökningar

För utförlig information om de cookies vi samlar in, se vår Cookiepolicy.

Vi behöver denna information för att förstå dina behov och på så vis kunna erbjuda dig en bättre tjänst, men framförallt använder vi informationen till:

 • Leverans av produkter och tjänster: Genom att samla in order- och kundinformation kan vi leverera våra produkter och tjänster till dig. Den lagliga grunden till detta är dels att vi ska kunna fullfölja vårt avtal gentemot dig, dels att vi har en laglig skyldighet att lagra informationen i bokföringssyfte.
 • Förmedling av kredittjänster: Våra samarbetspartners behöver vissa personuppgifter för att kunna leverera de tjänster ni önskar nyttja av kreditföretaget. Fullständig information om detta får ni vid ingåendet av avtal med våra samarbetspartners för kredittjänster.
 • Förmedling av försäkringar: Våra samarbetspartners behöver vissa personuppgifter för att kunna leverera de tjänster ni önskar nyttja av våra samarbetspartners på maskinförsäkringar. Fullständig information om detta får ni vid tecknande av försäkring.
 • Produkt- och designutveckling: Genom att samla in data och skicka till tredje part (Google Analytics) kan vi analysera beteenden på vår hemsida och på så vis utveckla våra produkter och tjänster. Innan vi gör detta anonymiserar vi din IP-adress, vilket innebär att vi inte delar någon personuppgift till tredje part.
 • Support och kundtjänst:I de fall där du kontaktar oss via mail eller telefon samlar vi in information i syfte att kunna hjälpa dig med ditt ärende. Den lagliga grunden till detta blir då att vi ska kunna fullfölja vårt avtal gentemot dig.

Vi har redovisningskrav som gör att vi måste lagra en del kundinformation i upp till 7 år. Därefter kan denna data raderas på uppmaning från dig som kund eller registrerad användare. Information som vi använder för nyhetsbrevutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera eller avregistrera dig. För information om hur länge olika cookies lagras, se vår Cookiepolicy.

Dina personuppgifter hanteras av oss på företaget samt våra underleverantörer. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med någon annan tredje part, om vi inte inhämtat ditt samtycke först. Vi kommer inte heller att använda dessa personuppgifter på något annat sätt än de som står beskrivet i denna policy, så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert förvar i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vi säljer inte din personliga information till tredje part. En tredje part får bara tillgång till din personliga information i syfte att kunna utföra de tjänster som de avtalat med oss. Exempel på dessa är våra betalningspartners Klarna och Babs, vår partner för kreditlån, Wasa Kredit, Ecster, Svea Ekonomi, samarbetspartners inom försäkringar, så som Svedea samt vår transportör DHL. Utöver detta delar vi även viss information till tredje part i syfte att kunna analysera användargenererade data från vår hemsida, men innan vi gör detta ser vi till att anonymisera informationen. Om du vill ha en lista över samtliga samarbetspartners som vi delger din information till är du varmt välkommen att kontakta oss via mail.

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller hur du utövar dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Bohlin´s i Järbo AB
Spelbovägen 9
811 71 JÄRBO
0290-402 07
[email protected]

Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på datainspektionen.se.

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 26 februari 2019.

Copyright © 2022 Bohlins i Järbo AB