can-am_1

FÖRARBEVIS FÖR TERRÄNGHJULING

Tillsammans med erfarna körskolelärare erbjuder vi utbildningar för förarbevis till terränghjuling.

Terräghjulingsutbildning är för dig som vill köra en fyrhjuling som är registrerad som terränghjuling. Fördelar med en terrängregistrerad fyrhjuling är att den får framföras i terräng (På speciella ställen) eller om du ska jobba i skogen, åkern eller liknande. En terränghjuling är inte heller stryp i motorn utan att alla effekt finns kvar otroligt praktisk om man ska sätta bandsatts och använda i snön.

Utbildningen består av 12 timmars kurs fördelat på två dagar. Kursen kan genomgås av alla som fyllt 16 år och krävs för dig som ska köra terrängregistrerad fyrhjuling och ej tagit B-körkort före år 2000.

Scrolla ned för att läsa mer om kursen!

Pris: 3.195 kr

Plats: Teorin görs i utbildningssalen hos oss på Bohlin's i Järbo, Spelbovägen 9. Körningen genomförs i Järboskogarna.

ATV: Vi tillhandahåller med 2024 års Can-Am fyrhjuling under kursen.

Kursmaterial: Vi delar ut kursmaterial vid första träffen.

Utbildare: Myra of Sweden

Bokad kurs kan ej av/ombokas om om det är kortare än 3 veckor kvar till kursstart. 

Är ni ett företag eller organisation som vill ha en gemensam kurs för minst fem personer? Kontakta oss på [email protected] för pris och bestämmelse av datum!

Teoretiska delen

Den teoretiska delen där går vi igenom var du får och inte får köra och vad som gäller då, vi diskuterar även människans begränsade förmåga och miljö ger tips och råd. Teoridelen är ca 8 tim inkl raster under 1 dag eller två kvällar.

Praktiska delen

Under den praktiska delen går vi igenom terränghjulingens reglage, olika körställningar. sedan börjar vi med grundläggande körövningar därefter ökar vi på svårigheterna och under tiden ger vi tips och råd.


Yrkesförarbevis – ATV 

Enligt arbetsmiljölagen (Se utdrag längre ner på sidan ur kapitel 3, 3 §) krävs det att arbetstagaren har erforderlig utbildning för att framföra terränghjuling under tjänsteutövning samt känner till vilka risker detta kan innebära. Vi kan erbjuda utbildning för yrkesmässig användning av terränghjuling, hos oss i Järbo (Sandviken) där vi har våran terrängkörningsbana. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns just för er.

Utbildningen vänder sig till såväl erfarna som oerfarna förare av terränghjuling. Utbildningen genomförs under två dagar med fokus på praktisk körning och omfattar bland annat:

Teori (lagar och förordningar).

Körning grunder i körgård/bana.

Tillämpad och avancerad terrängkörning.

Säkerhet och körekonomi.

– Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls ett utbildningsbevis –

Utdrag ur Arbetsmiljölagen kapitel 3, 3 §

"Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.

Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.”

 

 

Copyright © 2022 Bohlins i Järbo AB